Inzicht

U wilt inzicht in uw cijfers om deze te gebruiken bij uw keuzes. Sturen op financiële informatie is dan alleen nuttig als deze (nog) relevant is. Met onze (online) rapportage heeft u maandelijks inzicht en helpen wij bij het interpreteren van deze cijfers naar vandaag of morgen en verder. Zo krijgt u inzicht in uw actuele cijfers en zicht op de toekomst.

Jaarwerk

Tussentijdse rapportage vervangt steeds meer het belang van de jaarrekening. Toch wordt de jaarrekening nog veel gebruikt. Met name als basis voor uw winstaangifte maar ook als rapportage naar uw financier of als publicatieverplichting bij de Kamer van Koophandel. Met onze kennis en kunde zijn wij in staat voor u de jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting efficiënt samen te stellen.

Administratie

Bent u op zoek naar een efficiënter beheer van uw bedrijfsadministratie? Wij bieden zowel gedeeltelijke als volledige uitbesteding van uw administratieve taken aan. Dankzij onze online oplossingen verloopt het verwerken van uw administratie grotendeels automatisch. Ons team is speciaal getraind om dit geautomatiseerde proces zorgvuldig te monitoren en indien nodig bij te sturen. Met een goed gestroomlijnd proces kunnen we moeiteloos opschalen van enkele facturen naar tientallen per maand, waardoor u zich kunt concentreren op de kernactiviteiten van uw bedrijf.

Online personeel & salaris

Met ons online personeel en salaris is het verwerken van uw salarisadministratie in goede handen. Wij werken daarbij met Nmbrs welk pakket tot de top in Nederland behoort. Verwerking gebeurd vakkundig en efficiënt. Mutaties geeft u per email door of rechtstreeks in uw online omgeving. Medewerkers hebben hun eigen inlog of app voor inzicht in hun loonstrook en jaaropgave.
Een handige emailnotificatie met betalingsgegevens voor de loonaangifte en een gemakkelijk te downloaden betaalbestand maken de efficiency compleet.